Abstratum Informacijske Tehnologije, D.o.o., Ljubljana